עדכון - גרסה 0.0.11

גרסה 0.0.11 באה להצלה! בגרסה הקודמת היו באגים מדאיגים - עכשיו הם תוקנו ואפשר להניח את הקלשונים.

הוספות:
  • -
שינויים:
  • הגופן Rancho נוסף לעיצוב תגובות אוטומטית.

תיקונים:
  • הערות משתמשים לא עובדות.
  • התוסף לא פעיל בפרופילים.
  • עיצוב ברירת המחדל של תת-ניקים מסויימים נעלם.

תגובות