עדכון משני - גרסה 1.2.3 (+ 1.2.4)

אחת, שתיים, שלוש(, ארבע), גרסה חדשה הנה היא באה!

שינויים:
  • הצצה לאשכולות עכשיו מציגה גם תוצאות של סקרים.
  • מצב לילה משפיע עכשיו גם על התגובה הצמודה באשכולות וחיפוש הודעות משתמשים.

תיקונים:
  • מצב לילה נשבר מהעיצוב החדש של FxP.
  • אשכולות מוסתרים בולטים כאשר מישהו מקליד בהם.
  • התראות על הודעות פרטיות חדשות והתראות מאשכולות במעקב לא מופיעות כמו שצריך.
  • אשכולות במעקב לפעמים מציגים מספרים שליליים במספר ההודעות החדשות.
  • סידור מחדש של הצצה לאשכולות קורה גם כשזה לא נחוץ.
זה הכול.

בגרסה 1.2.4: תיקון קטן להסרת ההתראה להצביע בסקר עבור פורום לתוסף משום שהפעילות בוטלה.

תגובות