עדכון משני - גרסה 1.3.5

שלום! הרבה זמן לא התראינו. בגרסה זו תיקון קטן להצצה לאשכולות.

תיקונים:

  • תמונות לא מופיעות בהצצה לאשכולות כאשר הצגת תמונות בגלילה פעילה.
  • ציטוטי Twitter בהצצה לאשכולות לא מוצגים כראוי במצב לילה.


זה הכול להפעם.

תגובות