עדכון משני - גרסה 1.4.1

בעדכון זה שינוי התנהגות נחמד, וכמה תיקונים שוליים.

שינויים:
  • בשינוי מצב לילה בכרטיסיה כלשהי, מצב לילה ישתנה בכל הכרטיסיות (בלי צורך לרענן את הדף).

תיקונים:
  • מצב לילה לא משתנה לפעמים בהודעות פרטיות.
  • מצב לילה לא פועל על תצוגת פורום באשכולות (תודה ל-New Dawn על הדיווח).


יום נהדר.

תגובות