רשומות

עדכון - גרסה 0.0.9

עדכון - גרסה 0.0.8

עדכון - גרסה 0.0.7

עדכון - גרסה 0.0.6

עדכון - גרסה 0.0.5 + בטא ציבורית

עדכון - גרסה 0.0.4

עדכון - גרסה 0.0.3

עדכון - גרסה 0.0.2

פרסום ראשון - גרסה 0.0.1