רשומות

עדכון - גרסה 0.0.20

עדכון - גרסה 0.0.19

עדכון - גרסה 0.0.17 (+ 0.0.18)

עדכון - גרסה 0.0.16

עדכון - גרסה 0.0.15

עדכון - גרסה 0.0.14

עדכון - גרסה 0.0.13

עדכון - גרסה 0.0.12

עדכון - גרסה 0.0.11

עדכון - גרסה 0.0.10