רשומות

עדכון משני - גרסה 1.3.3

עדכון משני - גרסה 1.3.1 (+ 1.3.2)

עדכון - גרסה 1.3.0

עדכון משני - גרסה 1.2.6

עדכון משני - גרסה 1.2.5

עדכון משני - גרסה 1.2.3 (+ 1.2.4)

עדכון משני - גרסה 1.2.2 (ובואו להצביע!)

עדכון משני - גרסה 1.2.1

עדכון - גרסה 1.2.0

עדכון משני - גרסה 1.1.2

עדכון משני - גרסה 1.1.1

עדכון - גרסה 1.1.0

עדכון - גרסה 1.0.0 (יציאה מהבטא!)