רשומות

עדכון משני - גרסה 1.2.3 (+ 1.2.4)

עדכון משני - גרסה 1.2.2 (ובואו להצביע!)

עדכון משני - גרסה 1.2.1

עדכון - גרסה 1.2.0