רשומות

עדכון - גרסה 0.0.9

עדכון - גרסה 0.0.8

עדכון - גרסה 0.0.7

עדכון - גרסה 0.0.6

עדכון - גרסה 0.0.5 + בטא ציבורית